Juridische informatie

WWW.MAPED.COM WEBSITE

de www.maped.com website (hierna de “Website“) is eigendom van Maped,

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.155.000 Euro’s, ingeschreven in het Handelsregister van Annecy onder nummer 325 720 423 en met Intracommunautair BTW nummer: FR62325720423, handelend via haar wettelijke vertegenwoordigers.

Adres: Route de Pringy 530, 74370 Argonay Frankrijk

Tel: +33 (0)4 50 27 26 85

E-mail: contact@maped.fr

 

 

PUBLICATION DIRECTOR

De Publication Director is de heer Jacques-Antoine Lacroix, CEO.

 

 

HOSTING

Claranet

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.332.300 Euro’s

Handelsregister Parijs onder nummer 419 632 286

Geregistreerd adres op Rue Breguet 32 – 75011 Parijs – France

Tel: +33 (0)1 44 78 63 65

 

 

CREATIe

Wide Agency

https://www.wideagency.ch/

Route des Acacias

45B CH-1227 Les Acacias

Genève, Zwitserland

Tel: +41 (0) 22 308 48 60

 

 

fOTO CREDITS

De foto’s op de Website zijn afkomstig van Studio Umami en Semaphore.

 

 

om contact met ons op te nemen

Als u een probleem heeft opgemerkt of contact wilt opnemen met de Websitebeheerder, kunt u contact met ons opnemen via deze link.

 

 

naleving van de wetgeving

De informatie op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd, waarbij wijzigingen in nieuwe versies worden opgenomen. Maped kan op elk moment zonder waarschuwing verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, programma’s of diensten die op deze Website worden beschreven. Geen enkele reproductie, representatie, wijziging, publicatie, overdracht of vervalsing, geheel of gedeeltelijk, van de Website of de inhoud ervan is toegestaan, met behulp van welk middel of welk medium dan ook.

De gebruiker is aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de website of de inhoud ervan, of de informatie die deze bevat en dit vormt een inbreuk die kan worden bestraft volgens de Franse wet op de intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor alle databases op de Maped-website, die worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van databases in de Franse wet op de intellectuele eigendom. In dit opzicht is de gebruiker aansprakelijk voor elke reproductie of extractie.

 

 

PERSOonlijke gegevens en COOKIES

Je kunt onze Privacy Policy hier bekijken en onze Cookie Policy hier.