Privacybeleid

Maped doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zodat u met een gerust hart onze website www.maped.com (hierna de “Website”) kunt bezoeken.

 

Wij beschermen uw privacy door de persoonlijke gegevens die u ons via een van onze communicatiekanalen verstrekt te beschermen, de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te garanderen en deze beschikbaar en veilig te houden.

 

Maped voldoet volledig aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018, en de wet op de gegevensbescherming die vervolgens in Frankrijk is aangenomen. In dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna het “Beleid”) wordt uiteengezet hoe Maped persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in overeenstemming met artikel 4 van de AVG (hierna de “Gegevens”).

 

GEGEVENSBEHEERDER

De Gegevensbeheerder in de zin van de AVG is: Maped

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.155.000 Euro’s

Handelsregister Annecy onder nummer 325 720 423

Geregistreerd adres: Route de Pringy 530 – 74370 Argonay – Frankrijk

Email: contact@maped.fr

Telefoon: +33 (0)4 50 27 26 85

 

GEGEVENSBEHEERDER CONTACT

De contactgegevens van de gegevensbeheerder zijn:

E-mail: dpo@maped.fr

 

RECHTSGRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u de Website gebruikt of informatie verstrekt via een formulier of interactie met de Website, kan Maped uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Bezoek aan onze Website

U kunt de Website gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt.

 

Als u de website uitsluitend voor informatie bezoekt, verwerken wij geen gegevens behalve de gegevens die door uw browser worden verzonden om u in staat te stellen onze website te bekijken en informatie die door cookies wordt verzonden voor statistische analyse van het gebruik van de website (zie Cookiebeleid).

 

Wij verwerken uw gegevens om u technische toegang tot onze website te bieden op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Om onze legitieme belangen na te streven, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de websitetechnologie correct werkt. Ons legitieme belang bestaat uit het kunnen aanbieden van een aantrekkelijke Website die technisch functioneel en gebruiksvriendelijk is, het nemen van alle mogelijke maatregelen om onze Website te beschermen tegen cyberveiligheidsrisico’s en het voorkomen dat derden op onze Website aan dergelijke risico’s worden blootgesteld.

 

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, moet u uw aanhef, voornaam, achternaam, land van verblijf, e-mailadres en onderwerp van het bericht opgeven en ons uw bericht sturen. Indien u dit wenst, kunt u uw telefoonnummer doorgeven.

 

De Gegevens worden door ons opgeslagen zodat wij uw verzoek kunnen verwerken en/of als u vragen aan ons heeft.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om onze commerciële relatie goed te beheren. Ze worden niet langer dan drie jaar bewaard vanaf het laatste verzoek dat door u onbeantwoord blijft, zolang u in de tussentijd niet om verwijdering vraagt ​​en/of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

 

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden overdragen, met uitzondering van de gegevens vermeld in het beleid.

 

Wij verwerken uw gegevens om op uw verzoeken te reageren op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Om ons legitieme belang na te streven: het geven van passende antwoorden op uw verzoeken.

 

Nieuwsbrief abonnement

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in het betreffende vak in te vullen.

Wij sturen u dan regelmatig onze nieuwsbrief met informatie over onze producten, het laatste nieuws, games, wedstrijden en andere voordelen van Maped, Mapiwee en partners. U kunt zich op elk moment afmelden en/of vragen om onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen.

 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het verzenden van deze nieuwsbrief. Ze worden niet langer dan drie jaar bewaard vanaf uw abonnementsdatum of het laatste verzoek dat door u onbeantwoord blijft, zolang u niet vraagt ​​om verwijdering ervan en/of in de tussentijd bezwaar maakt tegen het gebruik ervan door een e-mail te sturen naar dpo@ maped.fr of door op de afmeldlink te klikken onderaan elke verzonden nieuwsbrief.

 

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden overdragen, met uitzondering van de gegevens vermeld in het beleid.

 

Wij verwerken uw gegevens om u onze nieuwsbrief te sturen met de volgende rechtsgrond:

 • Op de achterkant van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@maped.fr, of door op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

 

Prijsvraaginzending

U kunt deelnemen aan onze wedstrijden door uw e-mailadres in het betreffende gebied in te voeren. De vereiste gegevens zijn gemarkeerd met een sterretje.

 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de wedstrijd te beheren. Het wordt niet langer dan drie jaar bewaard vanaf uw instapdatum of het laatste verzoek dat in de tussentijd door u onbeantwoord blijft, tenzij u e-mailt ….

 

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden overdragen, met uitzondering van de gegevens vermeld in het beleid.We process your Data to manage your competition entry with the following legal basis:

 • Op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@maped.fr.

 

COOKIE MANAGEMENT

Voor meer informatie over hoe cookies op onze website worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen, raadpleegt u onze Cookie Richtlijnen.  

 

WELKE DATARECHTEN HEBT U?

 • In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) heeft u de volgende rechten:
 • Recht op toegang, wat betekent dat gebruikers om bevestiging kunnen vragen dat hun gegevens wel of niet worden verwerkt. Als deze worden verwerkt, kunt u informatie krijgen over deze Gegevens en bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, categorieën van ontvangers, verwachte bewaartermijn, herkomst van gegevens, gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, als gegevens worden overgedragen aan een niet-lidstaat, de passende garanties), evenals een kopie van uw Gegevens.
 • Recht op rectificatie, wat betekent dat gebruikers kunnen vragen om onjuiste gegevens te corrigeren.
 • Recht om bezwaar te maken, wat betekent dat gebruikers bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden die worden vermeld wanneer deze worden verzameld.
 • Recht om betekenis in te trekken, in bepaalde situaties kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen dat hun persoonlijke gegevens niet langer in een mailinglijst verschijnen. Recht op verwijdering, dat niet van toepassing is wanneer gegevensverwerking vereist is om: i) het recht op vrijheid van mening en informatie uit te oefenen, ii) een wettelijke verplichting van ons na te komen (bijvoorbeeld opslagverplichtingen), of iii) te doen gelden, uit te oefenen of rechten verdedigen in de rechtbank.
 • Recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat gebruikers in bepaalde situaties kunnen vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken.
 • Recht op gegevensportabiliteit, wat betekent dat gebruikers de persoonlijke gegevens over hen die aan ons zijn verstrekt, kunnen ontvangen in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat.
 • Recht om bezwaar te maken, in bepaalde situaties en afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden kunnen gebruikers bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval stoppen we met het verwerken van de Gegevens, tenzij de verwerking om juridische redenen moet worden voortgezet of om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen in het geval van een juridische/rechtszaak.
 • Recht om toestemming in te trekken, wat betekent dat gebruikers hun toestemming voor gegevensverwerking kunnen intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking op basis van deze toestemming.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de website-eigenaar via
email: dpo@mapedfr of per post

MAPED BENELUX B.V.

Virulyweg 29A
7602 RG Almelo
NEDERLAND

 

Houd er rekening mee dat als u rechten heeft uitgeoefend, wij verplicht zijn om alle ontvangers met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld, met uw voorafgaande toestemming, op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel werk met zich meebrengt. U heeft het recht om informatie over deze ontvangers te verkrijgen.

 

HOE WORDT UW INFORMATIE BESCHERMD?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Degenen die voor ons werken, zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te houden.

Wij gebruiken de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden:

 

 • Toegangsbeheer van geautoriseerde personen
 • Toegangsbeheer van betrokkenen
 • Netwerkbewakingssoftware
 • Computerback-up
 • Ontwikkeling van digitale certificaten
 • Gebruikersnaam wachtwoord
 • Firewall

 

We streven ernaar een hoog niveau van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste technologische innovaties te integreren om uw activiteit privé te houden. Geen enkele oplossing is echter 100% veilig: er is altijd een bepaald risico wanneer u internet gebruikt om persoonlijke gegevens over te dragen. 

 

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw Gegevens worden altijd bewaard gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wij verwerken uw gegevens binnen drie jaar na uw laatste contact met ons, of totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Onafhankelijk van de verwerking van uw Gegevens gedurende de periode die nodig is om het overeenkomstige doel zoals hierboven te verwezenlijken, worden deze vervolgens opgeslagen, op de juiste manier beveiligd en beschermd, met beperkte toegang zolang wij aansprakelijk kunnen zijn voor de verwerking, in overeenstemming met de huidige regelgeving. Gegevens worden verwijderd nadat per geval eventuele acties zijn gespecificeerd.

 

DELEN WIJ UW GEGEVENS?

We delen uw gegevens alleen met onze interne diensten, providers en partners die geautoriseerd zijn om deze te verwerken (hostingservice, marketing-e-mailprovider en reclamebedrijven).

Ons personeel is verplicht om gegevens geheim te houden en wordt regelmatig getraind in het beschermen en beveiligen van gegevens.

Wij eisen van onze dienstverleners dat zij uw Gegevens uitsluitend gebruiken voor het beheren van de diensten die wij van hen vragen. We vragen deze providers ook om altijd te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en bijzondere aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van gegevens. Elke gegevensoverdracht is onderworpen aan contractuele bepalingen.

Ontvangerscategorieën die uw gegevens kunnen ontvangen:

 • Communicatie: wij kunnen de informatie die u op onze Website verstrekt ook delen met derden die diensten verlenen die aan de Website zijn gekoppeld.
 • Juridisch: we kunnen de door u verstrekte gegevens ook delen als dit nodig is om te voldoen aan de geldende regelgeving, om te reageren op een dagvaarding of om een ​​recht in de rechtbank uit te oefenen of te verdedigen.
 • In ieder geval zullen uw Gegevens nooit worden verkocht, gedeeld, gecommuniceerd of overgedragen in welke vorm dan ook aan een niet-geïdentificeerde derde partij voor eigen gebruik, inclusief voor verkoop of marketing, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

DATA OVERDRACHT

De verzamelde gegevens zullen nooit buiten de Europese Unie worden overgedragen.

 

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel kunt u een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, de CNIL.

De CNIL houdt de klager op de hoogte van de voortgang en het resultaat van zijn klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep in overeenstemming met artikel 78 van de AVG.

Wij raden u echter aan om eventuele klachten eerst te sturen naar dpo@maped.fr. Wij zullen binnen twee maanden reageren. 

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om het Beleid op elk moment te wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de huidige bepalingen inzake gegevensbescherming.